بازیکنان پرسپولیس از دست ندادن مطالبات باشگاه از جمله گزینه ها و پاداش بردهایشان ناراحت هستند و به همین دلیل دست به اعتصاب زدند. اعضای تیم کل مبلغ قرارداد خود را از فصل گذشته دریافت کرده اند و در این فصل 20 درصد دریافت کرده اند اما می خواهند گزینه ها و پاداش های خود را جمع آوری کنند، در این میان باشگاه قول داده بخشی دیگر از مبلغ قرارداد و آپشن ها را به زودی پرداخت کند. که فوتبالیست

تماس با ما