دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر عروسکی از برگزاری مراسم «راهپیمایی شادی» این دوره در بوستان «آب و آتش» و با توجه به تاثیر تحریم های سنگین و تخصیص کم بودجه در حوزه مد خبر داد. به گزارش ایسنا، کمتر از یک ماه به آغاز جشنواره تئاتر عروسکی تهران (مبارک) که هر دو سال یک بار برگزار می شود و مرضیه برومند که تا پایان سال گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای این جشنواره در بر داشت باقی مانده است. ویرایشگر از جشنواره،

تماس با ما