کاهش محسوس قیمت مسکن در تهران

تیتر 20- کاهش قابل توجه قیمت مسکن در تهران در ماه های اخیر بر «نبض قیمت املاک حومه شهر» تأثیر گذاشته است. پس از زلزله ارزی پردیس و بازار مسکن پرند در اواسط تابستان، اکنون نتیجه تحقیقات میدانی نشان می دهد که پرند در سمت تقاضا نسبت به پردیس اولویت دارد. این پیشروی ملک فرند از پردیس در تغییر قیمت مسکن از ابتدای تا اواسط سال منعکس شده است.

اندازه گیری نبض قیمت مسکن در حومه پایتخت نشان می دهد که این پرنده بر اثر دو اتفاق مهم پردیس را پشت سر گذاشته است. بر اساس نتایج تحقیقات میدانی در مورد وضعیت قیمت، تورم، تغییرات تقاضا و سایر عوامل مؤثر بر معاملات مسکن، پژوهش «دنیای اکوتود» دو شهر جدید پردیس و پرند را به عنوان دو نقطه افزایش تقاضا در بازار مسکن نشان می‌دهد. حومه تهران در حالی که میانگین قیمت فروش آپارتمان در پردیس نسبت به دو ماه قبل کاهش چشمگیری داشته است، میانگین قیمت آپارتمان در پرند تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.

این موضوع که حاصل بررسی پارامترهای مختلفی است که بر سطح قیمت ها، تورم و تقاضا در این دو شهر حومه شهر تأثیر می گذارد، نشان می دهد که در نتیجه تحولات اخیر، وضعیت کلی شهر پرند نسبت به شهر قبلی بهبود یافته است. . و می توان گفت پرند در تحولات اخیر بهبود یافته است.میانگین قیمت مسکن در شهر جدید پردیس بر اساس داده های جمع آوری شده از میانگین قیمت فروش مسکن در فازهای مختلف این شهر جدید (فازهای مسکن مهر) بوده است. در دو ماه گذشته حدود 20 درصد کاهش یافته است این در حالی است که داده های به دست آمده توسط «دنیای اکونومیست» طی تحقیقات میدانی در این زمینه نشان می دهد که نرخ فروش آپارتمان در «مهر پرند» در دو ماه گذشته ثابت و بدون تغییر بوده است.

روند تغییرات قیمت مسکن حومه شهر

با اشاره به اطلاعات مندرج در پرونده های فروش مسکن و همچنین اظهارات دلالان ملکی در دو شهر جدید پرند و پردیس، کاهش چشمگیر قیمت فروش مسکن مسکونی (مسکن مهر) در این دو شهر حومه ای را نشان می دهد. . .

به این ترتیب با مقایسه سطح فعلی قیمت مسکن با میانگین قیمت واحدهای مسکن مهر در ابتدای سال، گفته می شود قیمت در این دو شهر جدید حدود 30 درصد کاهش داشته است.

در ابتدای سال جاری میانگین قیمت هر واحد آپارتمان مربعی مسکن مهر در شهر جدید پردیس حدود 35 میلیون تومان بوده است. این سطح قیمت در آن زمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که در نتیجه تشدید عطش خرید اصلی در این شهر جدید به ثبت رسیده بود، بسیار بیشتر (تا دو برابر قیمت) بود. اما در ابتدای مردادماه، دو ماه پیش، تحت تاثیر کاهش قیمت ها در بازارها که بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد، نه تنها در تهران و شهرستان ها، بلکه در شهرهای جدید به ویژه شهرهای جدید، قیمت مسکن نیز کاهش یافت. متأثر، تحت تأثیر، دچار، مبتلا. در مجاورت تهران که قبل از این قیمت ها افزایش چشمگیری پیدا کرده بود، در مسیر کاهش قرار داشت. متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن مهر در شهر جدید پردیس در اوایل مرداد ماه سال جاری به حدود 27 میلیون تومان کاهش یافت که حکایت از کاهش چشمگیر این شهر جدید در اواسط تابستان دارد. تابستان امسال با توجه به ثبات بازار ارز و همچنین پخش اخبار امیدوارکننده، بازار مسکن نیز تحت تاثیر قرار گرفت و عطش خرید سرمایه در شهرهای حاشیه شهر تا حدودی کاهش یافت. این امر منجر به کاهش قیمت در بازار مسکن شد که در شهرهای جدید نیز مشاهده می شود. آمارها نشان می دهد که ارزش دلار در مرداد و شهریور تقریباً یکسان بوده است.

24 میلیون پردیس؛ پرنده 17900

تحقیقات «دنیو اکوت ست» نشان می دهد که قیمت مسکن در مناطق جدید حومه تهران پس از اواسط تابستان (مردادماه) به روند کاهشی خود ادامه داده است. به این ترتیب محاسبات نشان می دهد میانگین قیمت یک مترمربع مسکن مهر در شهر جدید پردیس به 24 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. در شهر جدید پرند هم در اواسط تابستان شرایط مشابه پردیس نسبت به ابتدای سال بود اما شرایط از اواسط تابستان تا به حال متفاوت بود. در پرند در ابتدای سال میانگین قیمت هر مترمربع مسکن مهر به حدود 25 میلیون تومان رسید و خرید سرمایه نیز بر سطح قیمت ها در این شهر جدید تاثیر گذاشت. اما با توجه به تاثیر ثبات و کاهش قیمت در سایر بازارها و تاثیر آن بر بازار مسکن، در اواسط تابستان میانگین قیمت مسکن در پرند نیز کاهش یافت و به متری 18 میلیون تومان رسید. اما شرایط ابتدای مهرماه یعنی دوره فعلی در این شهر جدید (پرند) با شرایط پردیس متفاوت است.

کاهش 30 درصدی دانشگاه; پرنده 28 درصد

اگرچه در اواسط تابستان سال جاری، هر دو شهر جدید حاشیه تهران مانند سایر شهرها با کاهش چشمگیر قیمت مسکن مواجه شدند و تحت تاثیر کاهش و ثبات قیمت ها در سایر بازارها قرار گرفتند، در حالی که از اواسط تابستان تا اوایل مهر (دوره فعلی)، متوسط ​​قیمت مسکن در شهر جدید فردیس کاهش چشمگیری داشته است، متوسط ​​قیمت هر متر مربع حدود 3 میلیون تومان (از حدود 27 میلیون تومان به حدود 24 میلیون تومان) است، اما در پرند ، میانگین قیمت نسبت به اواسط تابستان تقریباً بدون تغییر است. بوده است بررسی ها نشان می دهد پس از پاییز نیمه تابستان، قیمت مسکن مهرپند در دو ماه اخیر تقریباً ثابت بوده و در حال حاضر متری 17 میلیون و 900 هزار تومان است.

این شرایط حاکی از آن است که قیمت مسکن مهر پردیس در دو ماه اخیر نسبت به مسکن مهر پردیس کاهش بیشتری داشته است. مقایسه تغییرات قیمت آپارتمان های مسکونی مهر در دو شهر جدید پرند و پردیس نشان می دهد که از ابتدای سال جاری میانگین قیمت فروش این آپارتمان ها در پردیس 30 درصد کاهش یافته اما قیمت ها در پرند. میانگین 28 درصد بود. این عدد این پیام را به بازار می دهد که اگرچه پردیس همواره بازار جذاب تری برای مسکن در بین متقاضیان اعم از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران به حساب می آمده است، اما جایگاه پرند در دو ماه اخیر بهبود یافته است که نشان دهنده کاهش درآمد ملکی است. نرخ افت قیمت ها نسبت به دانشگاه است. این موضوع در سیر تحول قیمت مسکن در این دو شهر جدید نیز مشهود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن مهر در شهر جدید پردیس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد (تورم نقطه‌به‌نقل) و در شهر جدید پردیس ۶۲ درصد افزایش داشته است. پرنده همه این سه اتفاق یعنی تحولات دو ماه اخیر، تحولات 6 ماه گذشته و تغییرات ناگهانی قیمت مسکن در دو شهر جدید پرند و پردیس با بهبود شرایط شهر پرند مقایسه می شود. به پردیس آورد و نشان داد که پرند از نظر تغییرات قیمت از پردیس پیشی گرفته است.

چرا پرنده جلو رفت؟

دلیل این توسعه، افزایش تعداد سرمایه گذاران در بازار مسکن مهر پرند نسبت به پردیس نیست. برعکس، میزان کاهش تشنگی خرید سرمایه در پردیس بیشتر بود و از سوی دیگر وزن خرید مصرف کننده در پرند قوت گرفت. در هر دو شهر جدید، در نتیجه تغییر مسیر بازار مسکن به دنبال ثبات بازار ارز، وزن خرید سرمایه نسبت به ابتدای سال و حتی در اواسط تابستان کاهش یافته است. اما برعکس وزن خرید مصرف کننده در بازار مسکن پرند بیش از وزن خرید مصرف کننده در بازار مسکن پردیس افزایش یافته است. علاوه بر این، انتشار برخی اخبار مبنی بر افتتاح متروی پرند در ابتدای پاییز یکی از دلایلی است که به گفته فعالان بازار مسکن شهر جدید پرند، قیمت ها در این شهر جدید کاهش می یابد. بیشتر.

زیرا دسترسی به یک نوع حمل و نقل سریع، ارزان و کارآمد، یعنی مترو، یکی از مسائل اصلی و مهم مسکن در شهرهای حاشیه کلان شهرها است. از سوی دیگر سطح مناسب تر قیمت ها در شهر جدید پرند در مقایسه با پردیس، جذابیت این شهر را برای مصرف کنندگان بیشتر از پردیس کرده است، زیرا خریداران آپارتمان در شهرهای جدید عمدتا با مشکل خرید مواجه هستند. بودجه (قدرت خرید پایین).

تأثیر تقویت سهم تقاضای مصرف کننده

اما جدای از این، دو اتفاق مهم را می توان به عنوان دلایل اصلی سبقت شهر در توسعه املاک ذکر کرد. دلیل اول مربوط به قیمت ناگهانی و گران قیمت مسکن در شهر جدید پردیس نسبت به پرند در دوره افزایش قیمت است. در دوره رونق که به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن در پایتخت، ابتدا متقاضیان مصرف کننده و سپس سرمایه گذاران برای خرید مسکن در حومه پایتخت جذب شدند، عطش خرید به ویژه برای خرید سرمایه در پردیس بیشتر شد. . از پرند

به همین دلیل تورم مسکن در این شهر جدید از تورم مسکن در پرند پیشی گرفت. اکنون که بازار در مسیر کاهش قیمت ها قرار دارد، طبیعی است که افت قیمت پردیس بیشتر از قیمت پرنده باشد. دلیل مهم دیگر را می توان به پشت سر گذاشتن قیمت مسکن در پردیس از سوی بازار و متقاضیان و روی آوردن به لبه تعادل پرند دانست. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که وزن خرید مصرف‌کننده از بازار مسکن حومه شهر نسبت به دوران رونق نسبتاً افزایش یافته است، مشهود است، زیرا تقاضای مصرف‌کننده عمدتاً به دنبال خرید مسکن در سطوح قیمتی مناسب‌تر است.

در دوره افزایش قیمت و جهش خرید سرمایه در بازار مسکن حومه شهر، بیش از 80 درصد تقاضای مسکن در شهر جدید پردیس تقاضای سرمایه ای بود.

اما در پرند وزن خریدهای مصرفی حتی در اوج جهش و تشنگی خرید سرمایه بیش از 30 درصد بود. اکنون که بازارها در شرایط افت قیمت و ثبات قرار دارند، این سهم در شهر جدید پردیس به حدود 30 تا 40 درصد و در پرند به حدود 50 درصد رسیده است. حتی در پرند، اکثر خریدهای سهام توسط صاحبان اولیایی انجام می شود که با هدف حفظ ارزش پول و تبدیل آن به خانه در آینده، آپارتمان خریداری کرده اند. اما اکثر خریدهای سرمایه در پردیس توسط دو یا چند خانه انجام شده است.

تفاوت بین قیمت واحد خام و محصول نهایی

متوسط ​​قیمت هر مترمربع آپارتمان آماده نقل و انتقال در شهر جدید پردیس هم اکنون حدود 24.2 میلیون تومان است در حالی که متوسط ​​قیمت شهر جدید واحدهای خام یعنی واحدهای بدون تجهیزات داخلی است. یک متر مربع دو تا سه میلیون تومان ارزان تر است. یعنی می توانید در شهر جدید پرند بدون تجهیزات داخلی به طور متوسط ​​متری 21 تا 22 میلیون تومان آپارتمان بخرید. اینجا هم وضع به همین منوال است. یعنی میانگین قیمت یک متر مربع واحد خام (بدون کابینت، شیرآلات، پکیج و رادیاتور، کولر و…) در این شهر جدید حدود 14 تا 16 میلیون تومان است. در حالی که میانگین قیمت یک آپارتمان کامل با تجهیزات داخلی حدود 18 میلیون تومان در هر متر مربع است. دلالان می گویند در مجموع بین 200 تا 400 میلیون تومان اختلاف بین خانه های آپارتمانی و واحدهای دارای تجهیزات داخلی وجود دارد.

گفتنی است این توضیحات، تمامی آمار و ارقام مندرج در این گزارش در شرایط توقیف آمار رسمی است و در حالی که عملا از زمستان سال گذشته تاکنون آمار دقیقی از نرخ تورم و قیمت مسکن در شهر تهران منتشر شده است. و سایر شهرهای کشور توسط مراجع رسمی به دست آمده و آمار نامشخص بر اساس تحقیقات میدانی دنیای احتصوت می باشد. مبنای این آمار تحقیقی است که از طریق مظنه های درج شده در تعداد زیادی از آگهی های فروش واحدهای مسکونی در دو شهر جدید پرند و پردیس، قیمت های روز را پیدا کرده و با داده ها، این قیمت های درج شده را تایید و تایید می کند. واسطه های فعال در بازار مسکن این دو شهر جدید بر اساس قراردادهای منعقد شده در روزهای اخیر.

بنابراین اگرچه این آمارها منابع رسمی نیستند، اما بر اساس نبض بازار مسکن دو شهر جدید پردیس و پرند در اواخر تابستان و اوایل پاییز 1402 به دست آمده اند. همچنین آمار منتشر شده میانگین قیمت مسکن مهر در این دو شهر جدید را نشان می دهد و اطلاعات قیمت مربوط به آپارتمان های مسکونی انفرادی را شامل نمی شود. همچنین این قیمت ها به صورت میانگین اعلام می شود و بنابراین باید واحدهایی با قیمت های بالاتر و پایین تر در این دو شهر جدید وجود داشته باشد.

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.